Best flash websites that has animation and sound.
Award winning flash websites that has animation and sound.

 

Prijava na mailing listu

O nama

Ortokon d.o.o. je nastao kao rezultat potrebe da se rezultati naučno-istraživačkih projekata implementiraju u proces realizacije.

Rezultati su otelotvoreni u veliki broj patenata priznatih u Srbiji i u ekonomski najrazvijenijim svetskim zemljama (Evropa, Amerika i Azija). Spoljna fiksacija pri tome ima centralno mesto. Ova metoda je u svetu i dalje u velikom usponu uprkos nastojanjima da se unutrašnja fiksacija primenjuje i kod otvorenih preloma.